hatservicevn@gmail.com
Số 32, Ngõ 14, Đường 800, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lĩnh vực ngành nghề

21/10/23

I. KHẢO SÁT THIẾT KẾ

- Khảo sát công trình xây dựng;

- Khảo sát, điều tra dự đoán lưu lượng giao thông;

- Thiết kế công trình đường bộ, đường sắt;

- Thiết kế công trình cầu, hầm;

- Thiết kế công trình thủy, công trình biển;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế công trình cấp thoát nước;

- Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các công trình xây dựng;

- Dịch vụ thiết kế bản vẽ, lập dự án đầu tư cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng.

II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

- Dịch vụ phân tích đánh giá kết cấu và lựa chọn các giải pháp tối ưu kết cấu công trình cho các đơn vị tư vấn khác trong và ngoài nước;

- Phân tích tính toán kết cấu đặc biệt, kết cấu nền móng trong vùng địa chất yếu.

III. CHẨN ĐOÁN, BẢO TRÌ, THỬ TẢI, KIỂM ĐỊNH, QUAN TRẮC & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

- Thử tải, kiểm định đánh giá khả năng chịu lực của công trình;

- Kiểm tra, Chẩn đoán, phát hiện, đánh giá hư hỏng công trình;

- Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ hư hỏng sự cố công trình;

- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực các công trình;

- Chứng nhận chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

- Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng;

- Quan trắc công trình xây dựng giai đoạn thi công và khai thác. 

IV. NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU MỚI

 Cùng với các đối tác Châu Âu, Nhật Bản và các nước tiên tiến nghiên cứu, triển khai công nghệ và vật liệu mới mới trong lĩnh vực xây dựng giao thông vận tải, hàng hải bao gồm:

- Công nghệ mới trong lĩnh vực chẩn đoán, kiểm định và đánh giá chất lượng các công trình;

- Công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông thông minh;

- Công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường: xử lý nước thải, tiếng ồn, công nghệ xanh trong giao thông vận tải;

- Công nghệ và vật liệu mới trong thiết kế, xây dựng và quản lý công trình;

- Công nghệ mới trong lĩnh vực hệ thống quan trắc công trình;

- Công nghệ và vật liệu mới trong sửa chữa, tăng cường công trình.

IV. ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Cùng với các đối tác từ Châu Âu, Nhật Bản và các nước tiên tiến đào tạo, chuyển giao công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và quan trắc công trình xây dựng từ nước ngoài vào các dự án tại Việt Nam;

- Đào tạo và Phân phối các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình giao thông, công trình hàng hải, công nghiệp và dân dụng;

- Chuyển giao công nghệ ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình.