hatservicevn@gmail.com
Số 32, Ngõ 14, Đường 800, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công trình Cảng - Đường Thuỷ - Thềm lục địa

21/10/23

I. TƯ VẤN KỸ THUẬT – XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA

- Công trình bến cảng sông, bến biển phục vụ công tác bốc xếp hàng hoá cho các loại tàu thuyền, sà lan…,

- Công trình đê chắn sóng,

- Công trình thủy công như ụ tàu, triền đà, xưởng đóng tàu phục vụ công tác hạ thuỷ sửa chữa và đóng mới tàu thuỷ,

- Công trình chỉnh trị trên sông, trên biển như công trình đê, kè bảo vệ bờ biển, hải đảo, các công trình nắn dòng, tạo bãi, gây xói, điều chỉnh luồng lạch,

- Công trình báo hiệu hàng hải,

- Công trình thềm lục địa ở ngoài khơi như giàn khoan, bể chứa dầu phục vụ công tác khoan, chế biến dầu khí,

- Công trình thuỷ lợi như thuỷ điện, kênh mương, đập tưới tiêu nước,

- Các Công trình hàng hải khác.

II. DANH SÁCH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA  ĐIỂN HÌNH DO CÁC CÁN BỘ CÔNG TY ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN

1. Kè bờ Cảng Container cáI Mép Thượng giai đoạn I của Công ty Tân Cảng sài Gòn (Tham gia - Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)

2. Dự án Cảng quốc tế CáI Mép – Thị VảI (Tham gia quản lý- Chi cục Hảng Hải  Phía Nam – Ban quản lý 3 ).

3. Thiết kế bản vẽ thi công Cảng ICD Sóng thần – Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tham gia - Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)

4. Thiết kế bản vẽ thi công công trình bến 5, 6 cho tàu 20.000DWT và san lấp tạo b•i sau bến thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn II (Tham gia - Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)

5. Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui giai đoạn II (Tham gia - Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)

6. Khảo sát, Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - Dự án đàu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (Tham gia - Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)

7. Thiết kế chi tiết Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất (tham gia thẩm tra - Đại học GTVT).

8. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh – Thanh Hóa (Chủ trì quy hoạch chi tiết- Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại)

9. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng chuyên dụng – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Phú Thọ (Chủ trì quy hoạch chi tiết- Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại).

10. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng chuyên dụng – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (Tham gia- Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại).

11. Thiết kế kỹ thuật cụm cảng chuyên dụng – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (Tham gia- Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại).

12. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cảng chuyên dụng nhà máy xi măng Quảng Phúc

13. (Chủ trì thẩm tra Thiết kế kỹ thuật - Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại).

14. Lập quy hoạch xây dựng cảng thủy nội địa phục vụ khu công nghiệp Tân Kim mở rộng (Chủ trì thẩm tra Thiết kế kỹ thuật - Cty TNHH Tư vấn xây dựng & Đào tạo kinh tế thương mại).

15. Dự án xây dựng Cảng Vân Phong (Tham gia tổ chức chấm thầu – Bộ Xây dựng)

16. ........................................................................................................................